Готови комплекти


Ако клиента желае сам да монтира подовото си инфрачервено фолио, има два варианта :

  1. Освен необходимите материали, клиента ще получи подробни обяснения и инструкции за самостоятелен монтаж.

 

2. Възможно е, клиента да получи и готов комплект за самостоятелен монтаж. За целта ще трябва да изпрати точно оразмерена схема на помещението/помещенията с възможно разпределение на фолиото /виж Разпределение/.

Примерен комплект за самостоятелен монтаж :

 

Готови комплекти за кафе-машини :