Инфрачервени панели


Предлагаме на Вашето внимание друг вариант за отопление чрез инфрачервен топлинен поток – инфрачервени керамични панели :