Разпределение


Специалист на фирмата ще посети обекта и ще ви консултира какъв вид инфрачервено фолио трябва да се постави за съответното помещение и какво да е разпределението/разположението му на пода, спрямо разположението на мебелите :

Хубаво е фолиото да е 60-70% от площа на пода за максимален ефект. Фолиото не се монтира под тежки мебели и обзавеждане.

 

В Офертата ще получите точна схема на разпределение на фолиото в помещенията с точен опис на използваните материали и остойностяването им :