Топъл под – топли крака през зимата


Отоплително фолио HEAT PLUS има редица предимства пред останалите отоплителни системи

За разлика от другите, добре познати и трудоемки методи за подово отопление, изискващи проектиране, съгласуване и подготовка в изграждането на сложни системи от тръби, клапани и помпи, както и осигуряването на площи за инсталацията на котли и съхранение на горива и консумативи, системата за инфрачервено лъчево подово отопление HEAT PLUS , се инсталира върху и под всякакъв вид настилка, без изискването на специална подготовка – бързо и лесно.

Предлаганата отоплителна подова система има и още безспорно доказани преимущества пред системата за подово отопление, изградена чрез опроводяване пода на помещението – популярен преди години метод за отопление. При този метод има огромен разход на електроенергия заради натрупването на големите инертни загуби – необходими за загряване на площите между нагревателните проводници, както и в принципа на действие на системата – топлият под нагрява въздуха, а той – помещението. Не са за пренебрегване и вредните електромагнитни вълни и вихрови токове, които се образуват в следствие протичането на ток в нагревателните проводници, влияещи крайно неблагоприятно върху кръвоносната и сърдечно – съдовата система на човека. Фатални за тези системи са и вниманието, специфичната сложност и прецизността при монтажа. Само една ударена или пробита в хода на строително-монтажните и довършителните работи тръба, кабел, или лоша/некачествена свръзка между тръбите, могат да доведат до фатални последствия: течове, наводнения, токови удари и до окончателно извеждане на системата от строя.

Системата за инфрачервено лъчево отопление HEAT PLUS гарантирано Ви осигурява топлинен комфорт, без нито един от изброените по-горе, проблеми и недостатъци.

Установено е, че консумираната енергия при този метод е с повече от 60% по- малко в сравнение с кабелното подово отопление.

Изключителната здравина на инфрачервеното отоплително фолио, като и неговата плътна и стабилна работна повърхност му позволяват да работи във всякаква среда и при всякакви условия. Дори разрязано или неволно пробито – то продължава да функционира пълноценно, без това да пречи на оптималната му работа, без промяна в КПД и най-важното – без никакви фатални последствия или опасност за човека.