Уют и комфорт във вашия дом


Отоплителна система HEAT PLUS е иновативен способ за отопление чрез инфрачервено лъчение,

производство на южно корейската компания „ОНДОЛИЯ“.

Изключително широкото си приложение HEAT PLUS дължи на уникалното си свойство да пресъздава усещането от слънчевата топлина.

Инфрачервеното отоплително фолио HEAT PLUS е безспорно признато, като най-съвършената, икономична и надеждна технологична система за подово отопление, използваща ел. енергия.

Иновативната отоплителна система HEAT PLUS, за първи път в света максимизира ефективността от използване на топлината и притежава патент за отопляваща повърхност.

За ефективно отделяне на топлината от цялата нагряваща повърхност на фолиото се използва нов метод за плътно и стабилно покритие с карбон.

Даденото технологично нововъведение осигурява равномерно инфрачервено излъчване на цялата повърхност на отоплителното фолио.

Основното и най-важно предимство на инфрачервеното ( дълговълново ) отопление е в принципа на пренос на топлина и топлообмен.

При инфрачервеното отопление, топлинната енергия се предава от нагряващата работна повърхност към обектите, намиращи се в зоната на инфрачервения отоплител директно, без да нагрява въздуха, да изгаря кислорода и да извлича влажността и свежестта му.

Безспорно доказано предимство на този метод за отопляване е и благоприятното и животворно действие на инфрачервените лъчеви вълни върху здравословното и физическото състояние на хора, животни и растения и тяхната виталност.

Отоплителното фолио HEAT PLUS се състои от 12 защитни слоя, които го предпазват от механични повреди, запалване и влага.