Усетете топлината на слънчевите лъчи


Защо да изберем инфрачервено отопление?

Защото това е най-ефективният начин за отопление, „измислен” от Природата.

Инфрачервено отопление благодарение на свойствата на инфрачервените лъчи съществува, откакто свят светува. От зората на зараждането на Вселената най-ефективният начин за пренос на топлината е чрез инфрачервени лъчи. Най-големият източник на инфрачервено лъчение в Слънчевата система е Слънцето, с около 40% от излъчваната енергия. Принципът на инфрачервено отопление се използва от хората от незапомнени времена. Още в Римската империя използват кахлени печки за отопление на затворени помещения, приятната им топлина е все още с висока стойност. Инфрачервеното отопление е еднакво приложимо, както за дома и офиса, така и за открити и полузакрити зони, заведения, външни градини и тераси, помещения с огромни кубатури (трудно отопляеми по конвенционален принцип), открити барове, спортни зали, промишлени и складови помещения и много други. Сферата на приложение на инфрачервеното отопление е почти неограничена. Основен аргумент за ефективността на инфрачервеното отопление е, физичният закон, който гласи, че: ” С колкото по-висока температура е един източник на топлина, толкова по-голям е процентът на неговото инфрачервено (желано) излъчване и респективно, по-малък конвенционален (нежелан) дял на топлоотдаване. Основният параметър, даващ ни информация за ефективността на една система за отопление, базираща се на инфрачервеното лъчение, е съотношението на инфрачервения към конвенционалния дял.

Какво представляват инфрачервените лъчи? Техните свойства и приложения.

Инфрачервени или инфра(след)ред(червено) или топлинни лъчи, представляват електромагнитно излъчване, което се поражда от изпускането на фотони от атомите или йоните при промяна на енергетичното им ниво. Тези лъчи са наречени – инфрачервени, защото се намират след червената област на електромагнитния спектър. Също така наричани топлинни, поради силно изразеното им затоплящо действие. Дължината на вълната на инфраред лъчите е в диапазона (0,7 – 350)μm. Дължината на вълната им зависи основно от температурата на излъчващия обект или тяло. Колкото е по-висока температурата, толкова по-къса е дължината на вълната и по-висок интензитетът на инфрачервеното лъчение, респективно е в сила и обратната пропорционалност, по-ниски температури, по-дълги вълни и по-нисък интензитет. Свойствата на инфрачервените лъчи са подобни на тези на видимата светлина – отражение и пречупване. Поради това, че дължината на вълната им е по-голяма от тази на видимите лъчи, съществуват малки различия. Инфраред лъчите преминават безпрепятствено през вакуум и зони с повишена запрашеност и задименост. При контакт с човешкото тяло, инфрачервените лъчи проникват до около 4 мм и така загряват мускулите и тъканите ни. Приложението на инфрачервените лъчи е широко застъпено в нашето ежедневие:

  • отопление– заради силно изразеното им затоплящо действие;
  • масажни процедури– използват се за първоначално затопляне и отпускане на мускулите;
  • козметични процедури– затоплянето на кожата в дълбочина води до повишено отделяне на мъртви клетки, отвеждане на токсини от тялото, благоприятстват отслабването и други;
  • астрономия– широко приложение благодарение по-голямата дължина на вълната и по-ниската енергия на фотоните;
  • инфрачервена фотография– за заснемане на изображения, невидими за невъоръженото човешко око;
  • и други.